БИДНИЙ ЗОРИЛГО

Манай холбооны нэгэн гол зорилт нь хемофили өвчтэй хүмүүст сэтгэл зүйн туслалцаа үзүүлэх, төрийн болон бүх шатны байгууллагад тэдний эрх ашгийг хамгаалсан аливаа асуудлаар хандах, ялангуяа эрүүл мэндийн байдлаас шалтгаалан бага, дунд сургуульд сурч чадахгүй байгаа хүүхдүүдэд зохих боловсролыг олгох, тэдэнд мэргэжил эзэмшүүлэхэд оршиж байна.

ХЕМОФИЛИ ӨВЧТЭЙ ХҮМҮҮСИЙН ЭРХ АШГИЙГ ХАМГААЛАХ

  • Хемофили өвчтэй иргэдэд нийгмийн халамжийн туслалцаа үзүүлэх
  • Өвчтөнүүдэд эмнэлэгийн тусламж яаралтай үзүүлэх, өвтөн болон тэдний гэр бүлийхнийг  шинжилж, өвчнийг эрт оношлох
  • Хемофили өвчтэй хүмүүст олон нийтийн анхаарлыг хандуулах,
Image

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Манай холбооны нэгэн гол зорилт нь хемофили өвчтэй хүмүүст сэтгэл зүйн туслалцаа үзүүлэх, төрийн болон бүх шатны байгууллагад тэдний эрх ашгийг хамгаалсан аливаа асуудлаар хандах, ялангуяа эрүүл мэндийн байдлаас шалтгаалан бага, дунд сургуульд сурч чадахгүй байгаа хүүхдүүдэд зохих боловсролыг олгох, тэдэнд мэргэжил эзэмшүүлэхэд оршиж байна.

ХАНДИВ ӨГӨХ

ХОЛБОО БАРИХ

ЗУРВАС ИЛГЭЭХ

*