БИДНИЙ ЗОРИЛГО

Манай холбооны нэгэн гол зорилт нь хемофили өвчтэй хүмүүст сэтгэл зүйн туслалцаа үзүүлэх, төрийн болон бүх шатны байгууллагад тэдний эрх ашгийг хамгаалсан аливаа асуудлаар хандах, ялангуяа эрүүл мэндийн байдлаас шалтгаалан бага, дунд сургуульд сурч чадахгүй байгаа хүүхдүүдэд зохих боловсролыг олгох, тэдэнд мэргэжил эзэмшүүлэхэд оршиж байна.

Дэлхийн Гемофилийн Өдөр

Гемофили болон бусад цус алдах эмгэгийн талаарх ойлголтыг олон нийтэд таниулах, тэдэнд мэдлэг түгээх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 1989 оноос эхлэн дэлхий дээрх өвчтнүүдийн бүлэг, холбоод хамтарч жил бүрийн 4-р сарын 17-ны өдрийг Дэлхийн Гемофилийн Өдөр болгон тэмдэглэж иржээ. Дэлхийн Гемофилийн ...

БИДЭНТЭЙ НЭГДЭЭРЭЙ!

Membership

Get involved by becoming a member today.

Subscribe

Subscribe to the WFH newsletter.

Follow us

Follow us on social media.