Манай холбооны бас нэгэн гол зорилт нь  хемофили өвчтэй  хүмүүст сэтгэл зүйн туслалцаа үзүүлэх, төрийн болон бүх шатны байгууллагад  тэдний эрх ашгийг хамгаалсан аливаа асуудлаар хандах,  ялангуяа  эрүүл мэндийн байдлаас шалтгаалан бага, дунд сургуульд сурч чадахгүй байгаа хүүхдүүдэд зохих боловсролыг олгох, тэдэнд мэргэжил эзэмшүүлэхэд оршиж байна.

Монголын Үндэсний Гемофилийн Холбооны данс:

Хаан Банк: 5003827066